محمدرضا محسنی

  • فرماندار شفت :

    مزایای بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر تبیین شود

    فرماندار شفت با بیان اینکه مزایای بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر باید با اطلاع رسانی صحیح تببین گردد افزود : شوراهای اسلامی و دهیاران می توانند به روند آگاهی بخشی جامعه هدف کمک شایانی نمایند .