محمدرضا محسنی

  • فرماندار شفت در جمع نمازگزاران این شهرستان :

    اعتیاد عامل اصلی ۶۰ درصد جرایم کشور است

    فرماندار شفت به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در جمع نمازگزاران این شهرستان گفت : اعتیاد ، فقر و جهل سه ضلع مثلث شومی است که باعث از بین بردن شادابی و نشاط…