پنج شنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۸
لاسک شفت
طبیعت لاسک ۰۶ فروردین ۱۳۹۷

طبیعت لاسک

لاسک یکی از روستاهای کوهستانی شهرستان شفت است . این روستا در دهستان چوبر و در مسیر جاده شفت – امامزاده ابراهیم قرار دارد .