ورس | قبض
امروز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت : ۰۹:۱۹

ویژه
تعامل «عارف و لاریجانی» برای برگزاری دو همایش منتخبان مجلس دهم

تعامل «عارف و لاریجانی» برای برگزاری دو همایش منتخبان مجلس دهم

رئیس کمیته برگزاری همایش منتخبان لیست امید در مجلس دهم جزییات این همایش را تشریح کرد و از تعامل «عارف و لاریجانی» برای برگزاری دو همایش منتخبان مجلس دهم خبر داد.


گزارش تصویری
نیازمندیهای روز
کانال ورس جای-شما-اینجاست هواشناسیاوقات شرعیمطبوعاتقیمت خودروسکه و ارزنتایج زندهجدول لیگرادیو آنلاین جای-شما-اینجاست

<