ورس | قبض
امروز پنج شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ساعت : ۱۱:۱۳

ویژه
صدمین جلسه شورای شهر شفت چگونه برگزار شد؟

صدمین جلسه شورای شهر شفت چگونه برگزار شد؟

صدمین جلسه شورای شهر شفت در حالی برگزار شد که خبرنگاران اجازه یافتند پس از سالها در آن حضور داشته باشند ؛ جلسه ای که با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود و اتفاقات تلخی در آن رخ داد.


گزارش تصویری
نیازمندیهای روز
کانال ورس جای-شما-اینجاست هواشناسیاوقات شرعیمطبوعاتقیمت خودروسکه و ارزنتایج زندهجدول لیگرادیو آنلاین جای-شما-اینجاست

<