ورس | قبض
امروز برابر است با

ویژه
بهره برداری از یک دهنه پل در نهزم شفت

گزارش تصویری

بهره برداری از یک دهنه پل در نهزم شفت

پل ارتباطی نهزم به روستای زردکام آخرین پروژه عمرانی دهه فجر سال 94 به بهره برداری رسید.


گزارش تصویری
تبلیغات

<