ورس | قبض
امروز برابر است با

ویژه
چرا جوانان حامی دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریتی گیلان به هیچ گرفته شده اند ؟!

چرا جوانان حامی دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریتی گیلان به هیچ گرفته شده اند ؟!

متولیان مدیریت سیاسی استان منتظر باشند که اقدامات معنادار آنان در آینده نه چندان دور پیامدها و آثار ناهمگونی را به ویژه در عرصه رویدادهای سیاسی اجتماعی استان بر جای خواهد گذاشت. پیامدهایی که شاید به کامِ همین متولیان خوشایند باشد.


تصاویر برگزیده روز
تبلیغات
  • نظرسنجی

    • آیا از عملکرد شهرداری شفت رضایت دارید؟

      View Results

      Loading ... Loading ...
  •