فرمانداری شهرستان شفت

 • محسنی

  ضرورت تشکیل کمیته تخصصی اشتغال در شفت

  فرماندارشفت با تأکید برضرورت تشکیل کمیته تخصصی اشتغال زایی درشهرستان گفت : معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات اشتغال زایی در آینده در شهرستان شفت از این مجرا انجام می شود.

 • اساس برنامه ریزی آمار و اطلاعات است

  رییس ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان شفت با اشاره به درپیش بودن هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن در کشور افزود : برنامه ریزی عامل توسعه کشورها و اساس برنامه ریزی آمار و اطلاعات…

 • امید و تکریم را جایگزین توهین کنیم

  فرماندار سابق شفت با بیان اینکه ما در دیدارهای چهره به چهره که از رهاورد دولت تدبیر امید بوده به مردم فرصت دادیم تا مشکلات خود را بیان کنند افزود : باید امید و تکریم…

 • محمودی تکریم شد / محسنی آمد

  جلسه تکریم فرماندار سابق شفت و معرفی فرماندار جدید عصر روز شنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری این شهرستان برگزار شد