افزونه جلالی را نصب کنید.
طرح مردم یاری ارتش در شفت
ضدعفونی و گندزدایی معابر شفت برای مقابله با شیوع کرونا ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
فیلم؛

ضدعفونی و گندزدایی معابر شفت برای مقابله با شیوع کرونا

در راستای مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا معابر شهرستان شفت ضد عفونی و گندزدایی شد.

ضدعفونی معابر همه روستاهای شهرستان شفت در روزهای آتی ۰۷ فروردین ۱۳۹۹
فرمانده تیپ ۲۱۶  زرهی شهید مخبری ارتش خبر داد :

ضدعفونی معابر همه روستاهای شهرستان شفت در روزهای آتی

فرمانده تیپ ۲۱۶  زرهی شهید مخبری ارتش گفت : تمامی شهرها و روستاهای شفت در قالب طرح مردم یاری ضدعفونی و گندزدایی خواهد شد.

اجرای طرح مردم یاری ارتش در شهرستان شفت ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اجرای طرح مردم یاری ارتش در شهرستان شفت

طرح مردم یاری ارتش جمهوری اسلامی ایران با ضد عفونی معابر شهرستان شفت و غربال گری بیماری کرونا در حال انجام است.