صالحی

  • رییس کمیته ملی المپیک :

    روحانی، نوبخت متشکریم

    سید رضا صالحی امیری در پایان بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا از دولتمردان تقدیر کرد.