شورا

  • نشست صمیمی فرماندار با شوراها

    فرماندار شفت با شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای شفت و احمدسرگوراب و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی و احمدسرگوراب دیدار و گفتگو کرد . 

  • دوران تمرین مردم سالاری گذشته است

    محمودی در جمع شوراهای اسلامی شهرستان شفت گفت:دوران تمرين مردم سالاري گذشته است و اکنون زمان ارزيابي است و مردم بايد اثرات اين مردم سالاري را مشاهده کنند.