شهرستان شفت

  • توزیع تخم نوغان در شفت آغاز شد

    رییس جهاد کشاورزی شفت با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی و فرادستی پیله ابریشم در این شهرستان سبب افزایش بهره وری و ایجاد رغبت در نوغانداران خواهد شد افزود : ایجاد کارگاه های کوچک نخ…

  • مدیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شفت خبر داد:

    برگزاری جشنواره جوکول در شهرستان شفت

    مدیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشکری شفت گفت : به شکرانه آغاز برداشت برنج در شالیزارهای شفت جشنواره جوکول در میرسرای این شهرستان برگزار می شود.