شهرستان شفت

  • مدیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شفت خبر داد:

    برگزاری جشنواره جوکول در شهرستان شفت

    مدیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشکری شفت گفت : به شکرانه آغاز برداشت برنج در شالیزارهای شفت جشنواره جوکول در میرسرای این شهرستان برگزار می شود.

  • دکتر نوروزی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت

    خبرهای خوش رییس شبکه بهداشت و درمان شفت

    دکتر مسعود نوروزی در همایش منابع طبیعی و روز درختکاری در سالن اجتماعات بیمارستان امام رضا(ع) به بیان گزارش عملکرد 4 ماهه شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت پرداخت.