شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت

  • دکتر نوروزی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت

    خبرهای خوش رییس شبکه بهداشت و درمان شفت

    دکتر مسعود نوروزی در همایش منابع طبیعی و روز درختکاری در سالن اجتماعات بیمارستان امام رضا(ع) به بیان گزارش عملکرد 4 ماهه شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت پرداخت.

  • منتظر اقدام شهردار محترم هستیم

    مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت در واکنش به وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی پارک شفت گفت:منتظر اقدام شهردار محترم هستیم