پنج شنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۸
سید حسین محمدی
بازنگری طرح هادی ۱۰ روستا در شهرستان شفت ۲۴ فروردین ۱۳۹۷

بازنگری طرح هادی ۱۰ روستا در شهرستان شفت

رییس بنیاد مسکن شفت با اشاره به اینکه تهیه طرح هادی تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان به اتمام رسیده است افزود : بازنگری طرح هادی ۱۰ روستا نیز در سال جاری در دستور کار قرار دارد .