سید تقی موسویان

  • آخرین شنیده ها از سید تقی موسویان

    شنیده ها حکایت از آن دارد که سید تقی موسویان یکی از نامزدهای انتخابات مجلس دهم ، در حال تلاش برای راه اندازی انجمنی موسوم به کانون توسعه شهرستان شفت است و گویا مقدمات این…