افزونه جلالی را نصب کنید.
سیاهمزگی شفت
پاییز هزار رنگ در ارتفاعات سیاهمزگی شفت ۱۱ آذر ۱۳۹۵

پاییز هزار رنگ در ارتفاعات سیاهمزگی شفت

رضا قنبرپور فرهنگی کوهنورد این بار به ارتفاعات سیاهمزگی این شهرستان رفته است تا تصاویر این منطقه کوهستانی را در فصل پاییز ثبت کند.

اینجا آوینه روبار سیاهمزگی است ۰۵ آبان ۱۳۹۵

اینجا آوینه روبار سیاهمزگی است

آوینه روبار سیاهمزگی به روایت تصویر

اویک فرشته بود؟ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

اویک فرشته بود؟

وقتی از او پرسیدم آقاجان بک چگونه مردی بود ؟ پس از کشیدن آهی ومکثی کوتاه گفت : او یک فرشته بود .