پنج شنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۷
سوته
لزوم برقراری تعامل با مردم در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

لزوم برقراری تعامل با مردم در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی

فرماندار شهرستان شفت با بیان اینکه محیط زیست باید در بهسازی راه های ییلاقی سوته و دایله سر راهکار و مسیر بهینه را پیشنهاد دهد افزود : رها کردن یک موضوع و سپردن آن به زمان مشکل مردم به ویژه دامداران شهرستان شفت را حل نمی کند .