یکشنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۷
زمین ورزشی جیرده
بازدید مسوولین شهرستان شفت از زمین ورزشی جیرده ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

بازدید مسوولین شهرستان شفت از زمین ورزشی جیرده

مسوولین شهرستان شفت از زمین ورزشی جیرده بازدید نمودند .