دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۸
زباله های جنجالی
زباله های جنجالی جیرده جمع آوری شد ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

زباله های جنجالی جیرده جمع آوری شد

زباله های جنجالی ورودی شهرستان شفت از سمت جیرده با همکاری دهیاری جیرده جمع آوری شد.