روز خبرنگار

 • فرماندار شفت :

  خبرنگاری ثمره عشق و تعهد است

  فرماندار شفت : خبرنگاری نه پیشه ای در راه گذران معیشت و نه پله ای در نردبان مناسبات سیاسی ، که ثمره عشق و محصول تعهد است.

 • امنیت مرهون مشارکت مردم است

  فرمانده نیروی انتظامی شفت با بیان اینکه امنیت نعمت فراموش شده است افزود : امنیت مرهون مشارکت مردم است و با اقدامات سخت نمی توان امنیت ایجاد کرد.

 • خبرنگاری و فرهنگ سازی

  بخش بزرگی از دادگری ها و جنبش های جهان امروز برپایه آگاهی بخشی خبرنگاران به راه می افتد.

12