رنگ در طبیعت

  • اینجا شفت است پارک جنگی چوبر ؛

    روییدن گل های بهاری در دی ماه پاییزی

    دی ماه است اما خش خش برگ های پاییزی در لابلای درختان انبوه پارک جنگلی چوبر به گوش می رسد و زیر این پوستین طلایی گل های بنفشه نوید بهاران را می دهد .