جمعه, ۳ خرداد , ۱۳۹۸
رضا جمشیدی چناری
روستایی بودن امتیاز است نه عقب ماندگی! ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

روستایی بودن امتیاز است نه عقب ماندگی!

حقیقت ماجرا این است که رفتارهای نژادپرستانه و برتری جویی های سطحی که به جنس و نژاد و محل زندگی مربوط است خود نوعی بربریت و نشان از عقب ماندگی مدنی است.

قشم نماد توسعه ملی یا توسعه نیافتگی گیلان! ۱۵ آبان ۱۳۹۴

قشم نماد توسعه ملی یا توسعه نیافتگی گیلان!

جوان توانمند گیلانی که از بهره هوشی سرشاری برخوردار است اگر فرصت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در خانه و دیار خویش را داشته باشد ۱۷۰۰ کیلومتر از کاشانه خویش فاصله نمی گیرد.