شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
راهیان نور
اعزام ۱۹۰ دانش آموز شهرستان شفت به مناطق عملیاتی دفاع مقدس ۲۹ آبا ۱۳۹۷

اعزام ۱۹۰ دانش آموز شهرستان شفت به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

۱۹۰ دانش آموز شفتی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند .

دانش آموزان دختر مدارس شفت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند ۰۵ بهم ۱۳۹۵

دانش آموزان دختر مدارس شفت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

رییس آموزش و پرورش شفت عصر حاشیه مراسم بدرقه دانش آموزان دختر این شهرستان برای اعزام به مناطق عملیاتی جنوب کشور به خبرنگار ما گفت : ۱۲۰ دانش آموز دختر مدارس شفت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.