پنج شنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۸
راهپیمایی ۱۳ آبان در شفت
راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان شفت ۱۳ آبان ۱۳۹۷

راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان شفت

راهپیمایی ۱۳ آبان در شفت برگزار شد .

راهپیمایی ۱۳ آبان در شفت به روایت تصویر ۱۳ آبان ۱۳۹۵

راهپیمایی ۱۳ آبان در شفت به روایت تصویر

راهپیمایی روز ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در شفت برگزار شد.