سه شنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۷
دیار سید شهرستان شفت
دیار سید آمد ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

دیار سید آمد

پایگاه خبری دیار سید ضمن باور به احزاب،آمده است با رعایت قانون و به منظور منافع شهرستان شفت،کار رسانه ای انجام دهد.