دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۸
دهیاری جیرده شهرستان شفت
زباله های جنجالی جیرده جمع آوری شد ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

زباله های جنجالی جیرده جمع آوری شد

زباله های جنجالی ورودی شهرستان شفت از سمت جیرده با همکاری دهیاری جیرده جمع آوری شد.

عملیات جستجوی فرد مغروق در رودخانه جیرده ادامه دارد ۰۸ فروردین ۱۳۹۴

عملیات جستجوی فرد مغروق در رودخانه جیرده ادامه دارد

عملیات جست و جوی فرد مغروق در رودخانه جیرده که از دیروز آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

بدانیم برای جمع کردن هر زباله باید قامتی خم شود ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

بدانیم برای جمع کردن هر زباله باید قامتی خم شود

طرح پاکسازی بخشی از جیرده با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستای جیرده و مشارکت پرشور مردمی برگزار شد.