پنج شنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۷
دهه وقف
فعالیت ۱۵۲ مسجد در شهرستان شفت ۱۵ آبا ۱۳۹۷

فعالیت ۱۵۲ مسجد در شهرستان شفت

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شفت گفت : ۱۵۲ مسجد و ۳۲ بقعه در این شهرستان فعالیت می کنند.