چهارشنبه, ۱ خرداد , ۱۳۹۸
دبیرستان دخترانه فجر شفت
گیلان تی نامَ قربان ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
سرود ؛

گیلان تی نامَ قربان

دانش آموزان مدرسه دخترانه فجر شهرستان شفت ، در آیین تجلیل از برگزیدگان آموزش و پرورش سرود «گیلان تی نامَ قربان» را اجرا نمودند .

نواختن زنگ مهر و آغاز سرشماری نفوس و مسکن در شفت ۰۳ مهر ۱۳۹۵

نواختن زنگ مهر و آغاز سرشماری نفوس و مسکن در شفت

زنگ آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان با زنگ مهر و مقاومت در دو مدرسه شهرستان شفت نواخته شد.