یکشنبه, ۳ شهریور , ۱۳۹۸
حیوان آزاری
شکایت محیط زیست شهرستان شفت علیه حیوان آزاری ۲۸ آبان ۱۳۹۷

شکایت محیط زیست شهرستان شفت علیه حیوان آزاری

در پی انتشار تصاویر حیوان آزاری که در آن شخصی به وسیله خودروی خود اقدام به بستن یک قلاده سگ و کشیدن آن در جاده نموده بود ؛ اداره محیط زیست شهرستان اقدام به تشکیل پرونده حقوقی علیه وی نمود .