پنج شنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۷
حمام تاریخی کمسار
شفت در آیینه زمان/گفتگو با نادر افشاریان نویسنده کتاب تاریخ شفت ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

شفت در آیینه زمان/گفتگو با نادر افشاریان نویسنده کتاب تاریخ شفت

شفتی ها از نخستین مردمان پاره ی غربی گیلان بودند که پذیرای دگراندیشی چون سالوک شدند…تنها اثر باقیمانده در کمسار مسجد قدیمی آن است که مردم این منطقه به علت علائق مذهبی از آن حفظ و حراست کرده اند…پنیر سیاهمزگی شفت و شاه بلوط ویسرود از سوغاتی های پّر ارزش این منطقه محسوب میشود.

آقای فرماندار مدیر خفته را بیدار کنید ۱۰ تیر ۱۳۹۴

آقای فرماندار مدیر خفته را بیدار کنید

بی توجهی مسوولان میراث فرهنگی و گردشگری به ابنیه تاریخی در شفت مانند کلنگی عمل خواهد کرد که بر پیکره هویت این جامعه نواخته می شود.