حجت الاسلام والمسلمین مهدی افتخاری

  • دستان پر افتخاری در دولت دوازدهم

    حجت الاسلام افتخاری در جریان رای اعتماد به وزرا نیز این فرصت را خواهد داشت که به دولت کمک و چرخه حمایت قاطعانه خود از سیاست های دکتر روحانی را تکمیل کند...

12