یکشنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۷
حاج حسن خلیلی
اگر کمک نمی کنید ؛ حداقل سنگ اندازی نکنید ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

اگر کمک نمی کنید ؛ حداقل سنگ اندازی نکنید

حاج حسن خلیلی نیکوکار شهرستان شفت با بیان اقداماتش،ازمشکلات گفت و در ادامه به تشریح برنامه های آینده پرداخت.