سه شنبه, ۲۸ خرداد , ۱۳۹۸
جمعیت شهرستان شفت
جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت شفت به ۵۴ هزار و ۲۲۶ نفر رسید که جمعیت این شهرستان نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۴ هزار و سیصد نفر کاهش یافته است.