پنج شنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۷
جمعیت شفت
جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت شفت به ۵۴ هزار و ۲۲۶ نفر رسید که جمعیت این شهرستان نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۴ هزار و سیصد نفر کاهش یافته است.

درخواست شهردار احمدسرگوراب شفت از استاندار گیلان ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

درخواست شهردار احمدسرگوراب شفت از استاندار گیلان

رضا نیکویی در همایش روز ملی شوراها گفت : شهرستان شفت در کشور یک الگو است و باید بیشتر به آن توجه شود.