افزونه جلالی را نصب کنید.
جامعه
توانمندی کودکان کار اراده همگانی می طلبد ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
هامون شاد ؛

توانمندی کودکان کار اراده همگانی می طلبد

توانمندی کودکان کار عزم و اراده ملی و همگانی می طلبد و نمی شود چنین موضوع مهم اجتماعی را با برخوردهای آرامبخش و کوتاه مدت ساماندهی کرد.

دولت یازدهم برای تحقق حقوق زنان، با همه توان فعال است ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

دولت یازدهم برای تحقق حقوق زنان، با همه توان فعال است

دکتر روحانی گفت : زنان جامعه ما راهگشای توسعه بیش از پیش جامعه هستند و بر خلاف آنچه که برخی تنگ نظران فکر می کنند، زن، مشکل و معضل جامعه نیست.