تقی پورمحمد

  • دیار سید آمد

    پایگاه خبری دیار سید ضمن باور به احزاب،آمده است با رعایت قانون و به منظور منافع شهرستان شفت،کار رسانه ای انجام دهد.