افزونه جلالی را نصب کنید.
تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شفت
شهرستان شفت گنجینه پنهان کشاورزی و گردشگری در گیلان است ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان شفت :

شهرستان شفت گنجینه پنهان کشاورزی و گردشگری در گیلان است

فرماندار شفت با بیان اینکه شفت گنجینه پنهان کشاورزی و گردشگری در گیلان است تصریح نمود : برای پیشرفت این شهرستان باید با تکیه بر تعاونی ها ، ظرفیت های موجود را تبدیل به فرصت های اقتصادی نماییم .