تحریم

  • در نامه نوبخت به رییس جمهوری؛

    بسته اجرایی برای مقابله با تحریم ها ارایه شد

    در پی دستور «حسن روحانی» رییس جمهوری، به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه راه حل های پیشنهادی جهت مقابله با دور جدید تحریم ها، «محمدباقر نوبخت» در نامه ای به رییس جمهوری 12 بسته…

12