پنج شنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۷
تاریخ شهرستان شفت
اویک فرشته بود؟ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

اویک فرشته بود؟

وقتی از او پرسیدم آقاجان بک چگونه مردی بود ؟ پس از کشیدن آهی ومکثی کوتاه گفت : او یک فرشته بود .

آقای فرماندار مدیر خفته را بیدار کنید ۱۰ تیر ۱۳۹۴

آقای فرماندار مدیر خفته را بیدار کنید

بی توجهی مسوولان میراث فرهنگی و گردشگری به ابنیه تاریخی در شفت مانند کلنگی عمل خواهد کرد که بر پیکره هویت این جامعه نواخته می شود.

خواستم برای شفت شناسنامه ای مکتوب و به خیال من معتبر تهیه کنم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

خواستم برای شفت شناسنامه ای مکتوب و به خیال من معتبر تهیه کنم

از همشهریان خود می خواهم که یادگرفتن و آموختن را مقدم بر هر چیزی در زندگی بدانند ؛ چرا که دانستن ، از اشتباهات می کاهد