افزونه جلالی را نصب کنید.
بناهای تاریخی شهرستان شفت
۴دی به شماره ۵۰۰ رسید ۱۱ مرداد ۱۳۹۴

۴دی به شماره ۵۰۰ رسید

۵۰۰ شماره زیاد است؛ برای کسی که همه یک شنبه های سال را شمرده؛ برای کسی که تعداد صفحه‌ها و گزارش‌هایی که باید بنویسد را یادداشت می‌کند؛ برای کسی که روی یک ‌شنبه‌های گذشته تیک می‌زند؛ برای کسی که پیدا کردن یک عکس کوچک برای صفحه‌اش، نصف روز وقتش را می‌گیرد و برای…

مسجد تاریخی کمسار شفت در گرداب کم توجهی ۲۸ تیر ۱۳۹۴

مسجد تاریخی کمسار شفت در گرداب کم توجهی

مسجد قدیمی روستای کمسار که روزی رشادت های میرزا کوچک خان جنگلی در آن به تصویر کشیده شد امروز به ورطه فراموشی سپرده شده است.