برف

  • محمدرضا محسنی فرماندار شفت
    فرماندار شفت در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان :

    بازگشایی محورها باید بر اساس برنامه و اولویت انجام شود

    فرماندار شفت در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بازگشایی محورهای این شهرستان باید بر اساس برنامه و اولویت انجام شود افزود : مدیران نباید تحت تاثیر فضای مجازی قرار گیرند و اطلاع رسانی…

12