انتخابات مجلس شورای اسلامی در فومن و شفت

 • توسعه شفت در گروی خودباوری

  اینجا شهرستانی نوپاست که می‌خواهد در کنار فومن و همطراز با این شهرستان توسعه‌ای درون زا داشته باشد و این میسر نمی‌گردد مگر با تکیه بر عنصر کلیدی خودباوری.

 • استقرار بازرسان در تمام شعب انتخاباتی

  معاون فرماندار شفت با بیان اینکه در این دوره از انتخابات به تشخیص وزیر کشور در هر شعبه یک بازرس خواهیم داشت افزود : در مناطقی که دسترسی به آنها دشوار است ؛ برای هر…

 • پیش بینی ۱۱۲ صندوق اخذ رای در شفت

  فرماندار شفت گفت:در این دوره از انتخابات 112 صندوق اخذ رأی در شهرستان شفت پیش بینی شده است، که این تعداد شعبه به منظور جذب آرای بیش‌تر است.

 • انتخابات و حباب وعده ها

  بازار وعده ها در شفت داغ داغ است و برخی از نامزدها وعده هایی به مردم می دهند که اساسا در حیطه وظایف نمایندگان نیست !