افتخاری

 • نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی

  لزوم ارایه پیشنهاد و راهکار در بیان انتقاد

  نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاد خوب است اما در کنار بیان آن باید پیشنهاد و راهکار هم باید وجود داشته باشد افزود : انصاف نیست هر حرفی…

 • دستان پر افتخاری در دولت دوازدهم

  حجت الاسلام افتخاری در جریان رای اعتماد به وزرا نیز این فرصت را خواهد داشت که به دولت کمک و چرخه حمایت قاطعانه خود از سیاست های دکتر روحانی را تکمیل کند...

 • افتخاری نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی
  نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی است

  توسعه گردشگری راه حل مشکل اشتغال در شفت است

  نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیکاری معضل جوانان است : توسعه گردشگری راه حل مشکل اشتغال در شفت است.