افتخاری

  • دستان پر افتخاری در دولت دوازدهم

    حجت الاسلام افتخاری در جریان رای اعتماد به وزرا نیز این فرصت را خواهد داشت که به دولت کمک و چرخه حمایت قاطعانه خود از سیاست های دکتر روحانی را تکمیل کند...

  • افتخاری نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی
    نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی است

    توسعه گردشگری راه حل مشکل اشتغال در شفت است

    نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیکاری معضل جوانان است : توسعه گردشگری راه حل مشکل اشتغال در شفت است.