پنج شنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۸
اعضای هیات امنای مساجد چگونه انتخاب می شوند؟
فعالیت ۱۵۲ مسجد در شهرستان شفت ۱۵ آبان ۱۳۹۷

فعالیت ۱۵۲ مسجد در شهرستان شفت

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شفت گفت : ۱۵۲ مسجد و ۳۲ بقعه در این شهرستان فعالیت می کنند.