اشتغال

  • انتقاد از عملکرد بانک‌های عامل در شهرستان شفت

    فرماندار شفت با انتقاد از عملکرد بانک‌های عامل در شهرستان شفت، خواستار مشخص شدن اعتبارات تخصیص یافته در حوزهٔ اشتغال شد و افزود: برخی از بانک‌ها نه تنها به جوانان وام ازدواج نمی‌دهند بلکه به…