اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شفت

  • لطفا پرت نکنید!

    مسئول ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در انجمن میراث فرهنگی شفت ادعا کرده است این شهرستان با نبود بناهای تاریخی مواجه است!!!