اجتماعی

 • تجارت پرسود سایت‌های صیغه‌ و ازدواج موقت

  گسترش روزافزون سایت‌های صیغه‌یاب و ازدواج موقت نشان می‌دهد کسب درآمد مبتنی بر تحریک نیازهای غریزی انسان‌ها و سوء استفاده از نیازهای جنسی و مالی و عاطفی برخی از زنان و مردان این روزها به…

 • جوان گیج !

  پس از آنکه این خبر بر روی خروجی یکی از خبرگزاری های کشور قرار گرفت ؛ برق از سرم پرید و چون مرغی که با دمپایی زن همسایه مورد لطف قرار گرفته باشد ؛ گیج…

 • فرصت سوزی ممنوع !

  مراسم 28 صفر پشت سرا و نهزم اگر چیزی بیشتر از مراسم قالی شویی کاشان نباشد ، یقین داشته باشید که هرگز کمتر از آن نیست!

 • آقای حیدری نژاد لطفاً معاون باشید

  با تغییر رویکرد معاون فرماندار شفت می توان امیدوار بود که وی با انجام وظایفش مانع هدر رفتن و ابتر شدن کمک ها و مساعدت های دولت کریمه دکتر روحانی شود.

 • ۶۶درصد زنان متاهل قربانی خشونت هستند

  خشونت علیه زنان، قشر، طبقه، سن، شهر و کشور و شغل برنمی‌تابد؛ شبحی که همه‌جا درحال پرواز است و البته که همه این آزارها ثبت نمی‌شوند و به گوش هیچ مرجعی ازجمله سازمان بهزیستی نمی‌رسند.