پنج شنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۸
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان شفت
دیدار اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان شفت با فرماندار ۱۲ آبان ۱۳۹۷

دیدار اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان شفت با فرماندار

جمعی از اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شفت با فرماندار این شهرستان دیدار نمودند .