دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰
شهرستان شفت ؛ انتظار ۶۵ درصد مردم برای دریافت واکسن کرونا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

شهرستان شفت ؛ انتظار ۶۵ درصد مردم برای دریافت واکسن کرونا

با وجود افزایش شتاب تزریق واکسن کرونا در شفت طی هفته های اخیر اما همچنان حدود 65 درصد از جمعیت این شهرستان در انتظار دریافت واکسن هستند .