دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰
برگزاری انتخابات شورای اسلامی بخش مرکزی شفت ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری انتخابات شورای اسلامی بخش مرکزی شفت

انتخابات شورای اسلامی بخش مرکزی شفت برگزار شد.