دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹
دوربری درختان ؛ ترفند کثیف متصرّفان جنگل های ملی ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

دوربری درختان ؛ ترفند کثیف متصرّفان جنگل های ملی

زمین خواران هر روز با ایده ای شیطانی به تصرف جنگل های ملی در شهرستان شفت می پردازند.