پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹
سیاه چاله ای به نام «تعاونی توسعه و عمران شهرستان شفت» ! ۰۶ دی ۱۳۹۹

سیاه چاله ای به نام «تعاونی توسعه و عمران شهرستان شفت» !

هرچند قرار بود شرکت تعاونی توسعه و عمران شفت ضمن کمک به آبادانی این شهرستان به سهامداران نیز سود برساند اما در طول این سال ها به مانند یک سیاه چاله فضایی همه چیز را بلعیده و پس هم نمی دهد!