شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹
ساخت نگاره جدید شهرستان شفت با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان ۰۷ آبان ۱۳۹۹

ساخت نگاره جدید شهرستان شفت با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان

تابلوی ورودی جدید شهرستان شفت در محور سراوان نصب شد.